Liczba odwiedzin: 8556
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #277

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Toledo, 1526-01-10


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 628, k. 150-151
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 170v-171r
3kopia język: łacina, XVI w., BCz, 257, s. 581-582
4kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12547, k. 236r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 38 (TN), Nr 1, s. 1-2
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 143, s. 210

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 369

Publikacje:
1AT 8 Nr 228, s. 303 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu