Liczba odwiedzin: 4557
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #289

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1526-07-04
            odebrano Granada, [1526]-11-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 64
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 7, Nr 730, k. 34-35
3kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, LL, 5, k. 291r-292r
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 189r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 149, s. 235
6kopia język: łacina, XVI w., BCz, 257, s. 620-621
7kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12547, k. 251v-252r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 236

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 19r

Publikacje:
1AT 8 Nr 241, s. 324-325 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1132, s. 132 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu