Liczba odwiedzin: 19644
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #294

Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1526-07-06
            odebrano Granada, [1526]-11-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 55-58
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 44, s. 171-174

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 382

Publikacje:
1AT 8 Nr 243, s. 326-327 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu