Liczba odwiedzin: 9922
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2991

Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1546-08-21
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-09-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 95-97
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 367

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 317

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 474, s. 396-397 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu