Liczba odwiedzin: 5024
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #300

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Granada, 1526-09-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 67-73
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 15-19
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 21-27
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 60v-64v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 38 (TN), Nr 112, s. 543-555

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 30r-31v

Publikacje:
1AT 8 Nr 248, s. 330-334 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 29, s. 182-183 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu