Liczba odwiedzin: 25026
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #302

Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI]
Granada, 1526-09-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 66
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 8
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 35r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 38 (TN), Nr 110, s. 539

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 389
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu