Liczba odwiedzin: 2669
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #309

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Granada, 1526-10-14


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 661, k. 235-236
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 47-49
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 220r-221r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 257, s. 704-707
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 8-10
6kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 35v-36r
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 155, s. 276-278

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 46r-v

Publikacje:
1AT 8 Nr 252, s. 365-367 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 441-442 (hiszpański przekład)
3Españoles Appendix to part II, Nr 4, s. 275 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu