Liczba odwiedzin: 3536
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #310

Ioannes DANTISCUS do Lazarus [GYRLACH?]
Granada, 1526-10-14


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 25
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 1 (t.p.)
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 32r
4kopia język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 48r
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu