Liczba odwiedzin: 5345
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #315

Ioannes DANTISCUS do Scipione di SOMMA
Granada, 1526-11-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 27-30
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 1-3
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 32r-33r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 39 (TN), Nr 21, s. 171-174

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 48r (b.p.), 50r-v

Publikacje:
1AT 8 Nr 257, s. 370-371 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu