Liczba odwiedzin: 10049
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #317

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1526-11-27
            odebrano Valladolid, [1527]-04-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 403, s. 684-687
2regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 51-54
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 514
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu