Liczba odwiedzin: 14509
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3205

Wilhelm von Hohenzollern do Ioannes DANTISCUS
Kokenhusen, 1547-08-31
            odebrano Wormditt (Orneta), 1547-10-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.132, k. 61

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 449
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu