Liczba odwiedzin: 5555
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3210

Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1541-04-30
            odebrano Marienburg (Malbork), 1541-05-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AK, Ab 2, k. 3-4
2ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 317
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu