Liczba odwiedzin: 3716
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3221

Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS
Bologna, 1547-09-27
            odebrano Wormditt (Orneta), [1547]-11-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 49
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1547, k. 51r-52v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 463
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 344

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 19, s. 65-67 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu