Liczba odwiedzin: 22637
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #324

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-01-04
            odebrano Valladolid, [1527]-03-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, kontrasygnata, BCz, 1596, s. 201-202

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 424

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 33, s. 31-32 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 31, s. 191-193 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu