Liczba odwiedzin: 14663
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #33

Emanuel GANDUCIUS do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1530-10-26 — 1531-10-02]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, włoski, enclosure in Italian, autograf, BK, 230, s. 329-332

Publikacje:
1POCIECHA 4 s. 405 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu