Liczba odwiedzin: 4217
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3334

Martin ALLEXWANGEN do Ioannes DANTISCUS
Piotrków, 1548-01-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1548-02-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 106-107

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 521
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 371

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 481ter, s. 407 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu