Liczba odwiedzin: 3341
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3374

Adrianus, abbot of Cistercian monastery in Oliwa do Ioannes DANTISCUS
Oliwa, 1548-05-22

Regest polski:

Opat Adrian prosi Dantyszka o udzielenie święceń subdiakonatu a następnie diakonatu dwóm swoim współbraciom Janom oraz akolitatu Walentemu, który wkrótce złoży śluby zakonne.

Prosi także Dantyszka o podjęcie się (na mocy brewe apostolskiego) apelacji do króla i do papieża [Pawła III] w sporze [o wieś] między domem zakonnym a włocławską kapitułą katedralną.


            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1548-05-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, letter and signature in the same hand, BK, 230, s. 247-250
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu