Liczba odwiedzin: 3781
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3375

Ioannes SPEILBERG do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1548-05-24
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1548-08-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 6, k. 108

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 543
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 372
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu