Liczba odwiedzin: 12678
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #338

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Valladolid, 1527-05-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 7, Nr 778, k. 109-112
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 95-100
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 226r-229v
4kopia język: łacina, XVI w., BK, 214, k. 115v–120r
5kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 33-37
6kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 49-55
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 76r-79v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 60, s. 243-255
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 167, s. 284-288

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 17-20

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 149, s. 154-159 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 12067, s. 1426 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 590-592 (hiszpański przekład)
4STARNAWSKI 1992 s. 44 (ekscerpt)
5AT 9 (1st ed.) Nr 219, s. 228-232 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu