Liczba odwiedzin: 14600
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3417

Mikołaj PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1548-07-27
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1548-08-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, BCz, 247, s. 435-438

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 564

Publikacje:
1Starożytności s. 79 (ekscerpt język: polski przekład)
2Listy polskie 2 Nr 210, s. 72-74 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu