Liczba odwiedzin: 8710
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3470

Hieronim ŁASKI do Ioannes DANTISCUS
Rytwiany, 1532-02-25
            odebrano Regensburg, [1532]-04-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 387-390

Publikacje:
1AT 14 Nr 103, s. 170-172 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu