Liczba odwiedzin: 17817
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #35

[Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS]
s.l., [1531-08]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 285-288

Publikacje:
1POCIECHA 4 s. 408-409 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu