Liczba odwiedzin: 6559
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3503

Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1530-12-19
            odebrano Brussels, [1531]-02-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 193-196

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 85

Publikacje:
1AT 12 Nr 408, s. 387-389 (in extenso)
2FRT Nr 181, s. 221 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu