Liczba odwiedzin: 10304
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #351

Ioannes DANTISCUS do [Scipione di SOMMA]
Valladolid, 1527-06-14


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 215-216
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 30-32
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 45v-46r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 78, s. 341-344

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 31

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 203, s. 213-214 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu