Liczba odwiedzin: 8795
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3514

Elisabeth DONCHE do Ioannes DANTISCUS
Bruges, 1531-06-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: francuski, BCz, 1595, s. 291-292

Publikacje:
1CEID 2/2 (Appendix No. 3) s. 598 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu