Liczba odwiedzin: 11486
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3518

Mathias HELD do Ioannes DANTISCUS
Brussels, 1531-07-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1595, s. 309-310

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 366
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 524

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 143, s. 331 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu