Liczba odwiedzin: 13638
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #359

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-08-03
            odebrano Paredes de Nava, [1527]-10-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 75-76, 79-80
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 96, s. 407-409, 411
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 397-398, 400

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 422r-v

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 266, s. 276-277 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu