Liczba odwiedzin: 25201
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #366

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Valladolid, 1527-08-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 7, Nr 793, k. 135-143
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 115-129
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 229v-239v
4kopia język: łacina, XVI w., BK, 214, k. 142v–153v
5kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 38-49
6kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 57-72
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 80v-89r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 105, s. 437-470
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 168, s. 289-302

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 43-46

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 252, s. 254-264 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 598-600 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3STARNAWSKI 1992 s. 43 (ekscerpt)
4Españoles part II, Nr 36, s. 201-206 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
5AT 9 (1st ed.) Nr 223, s. 240-251 (in extenso)
6STARNAWSKI 2001 s. 53 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu