Liczba odwiedzin: 13451
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3693

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-02-25
            odebrano Antwerp, 1531-03-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, BCz, 1595, s. 227-228

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 295
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu