Liczba odwiedzin: 3311
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3706

Georg von LOGSCHAU (LOXANUS) do Ioannes DANTISCUS
Neisse (Nysa), 1538-06-20
            odebrano Gross Strehlitz, 1538-06-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1595, s. 293-296
2regest z ekscerptami język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 56

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 352
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu