Liczba odwiedzin: 7801
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #371

Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI]
Valladolid, 1527-08-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 130-131
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 17-19
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 39v-40r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 115, s. 515-517

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 463

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 259, s. 269-270 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 80-81 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu