Liczba odwiedzin: 10131
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #372

Ioannes DANTISCUS do Fabian [WOJANOWSKI (DAMERAU)]
Valladolid, 1527-08-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 134
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 19
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 40r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 116, s. 519-520

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 464

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 260, s. 270 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 81 (hiszpański przekład)
3Españoles part I, Nr 1, s. 73 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu