Liczba odwiedzin: 10244
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3729

Hieronymus SAILER do Ioannes DANTISCUS
Augsburg, 1533-09-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1595, s. 601-604, 695

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 366

Publikacje:
1AT 15 Nr 456, s. 627-630 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu