Liczba odwiedzin: 17023
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3730

Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1533-11-28
            odebrano 1533-12-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, BCz, 1595, s. 629-632

Publikacje:
1AT 15 Nr 560, s. 782-785 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu