Liczba odwiedzin: 9609
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3757

Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS & Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI)
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1536-05-05
            odebrano 1536-05-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1595, s. 807-808
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, AAWO, AB, A 1, Nr 1022, k. 435v-436r
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu