Liczba odwiedzin: 14040
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3798

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1538-07-09
            odebrano -, [1538-07?]-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, BCz, 1595, s. 1217-1218
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu