Liczba odwiedzin: 4470
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3842

Menzia de COLMENARES do Ioannes DANTISCUS
Palencia, 1532-02-08
            odebrano Regensburg, [1532]-04-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: hiszpański, UUB, H. 155, k. 174-175

Publikacje:
1EZQUERRO s. 227-228 (in extenso, typescript (PhD dissertation))
2Españoles part I, Nr 11, s. 81-82 (in extenso)
3RODRIGUEZ, SKOLIMOWSKA Nr 23, s. 109 (hiszpański regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu