Liczba odwiedzin: 1897
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #385

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Burgos, 1527-11-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 7, Nr 808, k. 166-169
2kopia kancelaryjna język: łacina, autograf, ręką pisarza, BCz, 242, s. 147-150, 153 (t.p.)
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 240v-243v
4kopia język: łacina, XVI w., BK, 214, k. 154v–158r
5kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 51-55
6kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 75-80
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 90v-93r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 154, s. 637-647
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 171, s. 303-307

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 50r-v

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 326, s. 330-333 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 82-85 (hiszpański przekład)
3STARNAWSKI 1992 s. 43 (ekscerpt)
4AT 9 (1st ed.) Nr 229, s. 255-258 (in extenso)
5STARNAWSKI 2001 s. 53 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu