Liczba odwiedzin: 6487
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3864

[Ioannes DANTISCUS] do Sigismund I Jagiellon
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-03-03

Regest polski:

Dantyszek dziękuje za łaskę okazaną jego poddanym. Obiecuje zadbać, by nie stało się to dla innych przykładem na przyszłość, a także by poddani byli bardziej skłonni do płacenia podatku.

W związku z doniesieniami o gromadzeniu się w nieznanym celu floty na Bałtyku, Dantyszek zalecił radzie m. Gdańska opatrzenie portu. Prosi króla, aby również on im to nakazał.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 7, k. 106v (t.p.)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu