Liczba odwiedzin: 18558
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3877

[Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-08-01

Regest polski:

Dantyszek obszernie omówił wszystkio z [Eberhardem] Rogge. Dał mu też do wglądu listy zawierające poparcie dla sprawy adresata, które skierował do króla, biskupa włocławskiego [Łukasza Górki] oraz podkanclerzego [Samuela Maciejowskiego].
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 7, k. 104v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu