Liczba odwiedzin: 10211
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3959

Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI), Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN), Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI), Elbing Town Council & Achatius von ZEHMEN (CEMA)
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-11-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, AAWO, AB, D. 7, k. 15v (t.p.)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu