Liczba odwiedzin: 12989
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #397

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Burgos, 1528-02-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 171-174
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 66-68
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 94-97
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 100r-101v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 41 (TN), Nr 34, s. 163-172

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1528, k. 7

Publikacje:
1AT 10 Nr 84, s. 87-90 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu