Liczba odwiedzin: 4378
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #404

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Madrid, 1528-03-27


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 180-181
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 70-71
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 99
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 102v-103v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 41 (TN), Nr 75, s. 287-290

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1528, k. 13

Publikacje:
1AT 10 Nr 157, s. 165-166 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu