Liczba odwiedzin: 245
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4173

Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Zaragoza, 1529-03-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1637, s. 425-426

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 549

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 74, s. 406 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu