Liczba odwiedzin: 4841
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4175

Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Innsbruck, 1530-05-10
            odebrano Mantua, 1530-05-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1637, s. 431-432

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 551

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 88, s. 53 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu