Liczba odwiedzin: 10201
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #427

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Veere, 1529-03-09
            odebrano Barcelona, [1529]-05-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 23-25
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1529, k. 4-6
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 219

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 73, s. 47-48 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 17) s. 109-115 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu