Liczba odwiedzin: 3612
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #438

Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1548-08-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1548, k. 9
2lost kopia język: łacina, XVI w., AAWO, AK, 28, 241b
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu