Liczba odwiedzin: 10975
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #441

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Bologna, 1529-12-31


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 12, Nr 1401, k. 107-110
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 255r-258r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 43 (TN), Nr 184, s. 575-585
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 177, s. 322-326

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1529, k. 17-19

Publikacje:
1AT 11 Nr 444, s. 331-334 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu