Liczba odwiedzin: 3499
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4488

Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS
Bologna, 1537-07-23
            odebrano [1537]-09-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 5, k. 29 + f. [1] missed in numbering after f. 29

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 515
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu