Liczba odwiedzin: 11882
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4580

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1544-03-09
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1544-03-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 3-5 + f. [1] missed in numbering after f. 5
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 18, k. 161v-165r
3ekscerpt język: niemiecki, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 22

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 111
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu